Privacyverklaring

PB Projects hecht groot belang aan je privacy. Alle privacygevoelige gegevens die wij verwerken vallen onder deze Privacyverklaring. PB Projects behandelt deze informatie uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk. Verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in deze verklaring.

Als jij solliciteert of geïnteresseerd bent in een project via ons, dan hebben we jouw gegevens nodig om jouw sollicitatie te beoordelen of een passend project voor je te vinden. We gaan altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op deze plek. Wij raden je aan om dit privacybeleid af en toe eens te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 10 december 2020.  

Wie zijn wij?

PB Projects bv, gevestigd aan Pedro de Medinalaan 81, 1086 XP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. PB detacheert vaste medewerkers in de bouw, civiele techniek, installatietechniek en industrie. Daarnaast heeft PB een eigen projectteam dat op afstand werkzaamheden voor haar klanten verricht. Jeffrey Lithgow is de contactpersoon van PB. Hij is te bereiken via Jeffrey@pb-projects.nl en 020 210 3777.  

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Kandidaten: naam-, adres en woonplaatsgegevens, telefoonnummers, e-mail, informatie uit CVs zoals opleiding, werkervaring, beroepsregistraties en overige informatie die wordt verstrekt in het kader van een zo effectief mogelijke bemiddeling.
  • Klanten: gegevens die noodzakelijk voor het verlenen van diensten en het uitoefenen van contracten zoals contactgegevens.
Sommige persoonsgevoelige informatie verwerken wij alleen als er sprake is van een dienstverband bij PB Projects of er sprake is van een overeenkomst van opdracht. Deze gegevens zijn onderdeel van de (personeels)administratie; voorbeelden zijn een bankrekeningnummer en wettelijke vereiste documenten zoals een kopie van het legitimatiebewijs.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PB Projects verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • werving- en selectie ten behoeve van tijdelijke en vaste functies;
  • bemiddeling van interim functies;
  • detachering.
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt:
  • voor het leveren van onze diensten om in contact te komen met (potentiële) vacaturehouders, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures;
  • om jouw beschikbaarheid en mate van geschiktheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling op een vacature;
  • om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening.
Bij succesvolle bemiddeling en/of indiensttreding worden tevens jouw contractgegevens en bijbehorende documentatie opgeslagen. Voor dienstverbanden is de arbeidswet- en regelgeving van toepassing.
AUTOMATISERING
Jouw gegevens worden opgeslagen in ons recruitmentsysteem Carerix (zie voor meer informatie www.carerix.com). Om zo goed mogelijke dienstverlening te leveren ondersteunt dit systeem bij bemiddeling van arbeid. PB Projects neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Elke inschrijving wordt persoonlijk beoordeeld en in ons recruitmentsysteem door ons aangevuld met informatie over specifieke vaardigheden zoals branchekennis en certificeringen. Deze informatie halen wij uit jouw CV, persoonlijke gesprekken en correspondentie. We slaan dus geen extra gegevens op, wij rubriceren deze alleen. Als je in aanmerking komt voor een bemiddeling is er altijd intensief persoonlijk contact en we delen je gegevens met een vacaturehouder alleen na jouw goedkeuring.
TOESTEMMING EN BEWAARTERMIJNEN
PB Projects bewaart je persoonsgegevens alleen na uitdrukkelijke toestemming. We vragen je akkoord voor het verwerken van je gegevens in de database voor huidige vacatures en passende toekomstige functies. Als bewaartermijn hanteren we daarbij een periode van twee jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Voor zelfstandige professionals die zich bij ons inschrijven slaan we de gegevens voor vijf jaar op. Voor de gegevens in het personeelsdossier zijn wettelijke bewaartermijnen van toepassing. PB Projects verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de levering van onze diensten. Jij geeft altijd nadrukkelijk toestemming om je gegevens (CV) voor te dragen voor een vacature. Uitgangspunt is dat vacaturehouders je CV tot vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure mogen bewaren. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bij indiensttreding bij PB Projects nemen we je gegevens op in ons personeelsdossier. De salarisadministratie en facturering is uitbesteed aan DHV Accountancy bv.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een bestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar info@pb-projects.nl. We reageren zo snel mogelijk en voeren uiterlijk binnen vier weken jouw verzoek uit. PB Projects conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mocht je vragen hebben over onze werkwijze en deze privacyverklaring neem dan rechtstreeks contact op met onze Data Privacy Expert, Jeffrey Lithgow. Hij is te bereiken via jeffrey@pb-projects.nl en per telefoon op 06 33 87 72 13. PB Projects wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PB Projects neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij werken met standaard, bewezen software voorzien van autorisatieprofielen. Gebruikers van de diensten van PB Projects worden er echter op gewezen dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. PB Projects aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen gegevens alsnog verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Data Privacy Expert, Jeffrey Lithgow (zie contactgegevens hier).  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PB Projects gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Lees hier meer over in onze cookieverklaring.