Disclaimer

Op deze website stelt PB aan de bezoekers van deze website bepaalde informatie ter beschikking. Deze informatie stellen we met zorg samen. Toch kan het voorkomen dat de informatie niet geheel volledig of juist is. Je kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat je instemt met deze voorwaarden.

Over de rechten

Het auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht op de inhoud van deze website ligt geheel bij PB. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van PB.

Informatie van derden

Mogelijke verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van PB, zijn slechts opgenomen ter informatie. Wij staan niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.